ŽSD

ŽSD

Webové stránky společnosti ŽSD a.s. v české, polské a anglické jazykové verzi.

ŽSD a.s. je středně velkou stavební společností, působící od roku 1996 na celém území ČR, a postupně také v zahraničí. Celostátně drží přední pozici v řešení zakázek odpadového hospodářství ve stavebnictví. Dále se věnuje demolicím, recyklaci stavebního materiálu a rekultivacím skládek.

Od roku 2003 se zabývá pozemním stavitelstvím, konkrétně průmyslovými stavbami, stavbami občanské vybavenosti a bytovou výstavbou.

http://www.zsd.as