Menhir Projekt

Menhir Projekt

Webové stránky společnosti MENHIR projekt, s.r.o., která působí na českém trhu již od roku 1995 jako stavební, projekční, expertní a inženýrská kancelář.

Poskytuje služby v oblasti projektová činnost ve výstavbě, dozorování staveb, technický dozor investora, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

http://www.menhirprojekt.cz