Rezervační systém HTS

Rezervační systém HTS

Online rezervační systém pro vydávání komerčních a kvalifikovaných certifikátů.

Společnost Hi-Tech Services, spol. s r.o. je smluvním partnerem společnosti První certifikační autorita, a.s. I.CA je akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a vydává jak kvalifikované certifikáty dle tohoto zákona, tak tzv. komerční certifikáty, používané i pro jiné účely než elektronický podpis.

https://www.hts.cz